Aile Danışmanı

Online lisan ve konuşma terapisi

Online lisan ve konuşma terapisi fonolojik bozukluk, artikülasyon bozukluğu ve kimi harfleri üretmeme problemlerinin tedavi edilmesi için uygulanır.

Konuşmanın anlaşılmaması, kekemelik, süratli ya da yavaş konuşmak üzere lisan ve konuşma problemlerinde online lisan ve konuşma terapisi yapılır. Lisan ve konuşma dayanağını sağlayan bu terapi, online ya da yüz yüze yapılabilir. Kişinin kekemelik ve otizm spektrum bozuklukları varsa ses terapisiyle birlikte uygulanabilir.

Çocuklarda beslenme ve yutkunma meseleleri, sesletim ve kekemelik üzere durumlar kelam konusu olurken, yetişkin afazisi de bu formda tedavi edilir. Lisan ve konuşmanın birbirinden farklı olduğu tabir edilirken, danışanın sorunu üzerinden yola çıkılarak konuşma fonksiyonunun aksaklığının düzelmesi hedeflenir.

Psikolog ve çocuk gelişimcilerin takviyesiyle uygulanan lisan ve konuşma terapisi, genelde çocuklarda 4-5 yaşlarında uygulanmaya başlar. Birtakım durumlar tabiatıyla düzelirken, birtakım durumlarda ise ruhsal takviye alınması gerekir. Bu durumda da lisan ve konuşma terapisi uygulanır.

Hangi Durumlarda Lisan ve Konuşma Terapisi Gerekir?

Pelteklik, kekemelik, artikülasyon bozuklukları, süratli konuşma üzere sorunlar bağlantı bozukluklarına da neden olur. Bu durumda işitme ve konuşmanın medikal temelleri ele alınır. Lisan ve konuşma bozukluklarının giderilmesi için özel eğitim alan profesyoneller, yaşanan sorunun tespit edilmesi ve tedavisiyle iyileştirilebilir. Lisan ve konuşma terapisi ayırıcı tanısı konulduktan sonra gereken seans planlaması yapılır.

Damak yarığı, serebral palsi, gelişimsel yetersizlik, inme sonrası lisan ve konuşma kaybı, yutkunma bozuklukları, özgül lisan bozuklukları, Disleksi, otizm, yutkunma bozuklukları, ALS, alzheimer, dizartri, apraksi üzere durumlarda konuşma terapisi tercih edilir. Lisan ve konuşma sorunlarının büyük bir kısmının tedavisi terapiyle yapılır. Fakat bu tedavinin bireyin ailesiyle etkileşim içinde sürdürülmesi epey kıymetlidir. Bilhassa çocukların ebeveyn takviyeli bir terapi süreci gerçekleştirmesi, gelişim açısından epeyce kıymetlidir.

Konuşma Bozuklukları Ne Vakit Fark Edilir?

Bireylerin olağan gelişim sürecinde muhakkak bir yaşa geldiklerinde konuşmaları gerekir. Konuşmanın gecikmesi ya da sorunlu olması genelde ebeveynler tarafından keşfedilir. Bunlar genelde aşağıdaki durumlarda keşfedilir:

Cümle kuramama

Kekeleme

Sesin olağandan kısık ya da farklı çıkması

Sesleri ve heceleri yutma

Yaşıtlarına kıyasla geride kalma

Süratli ve anlaşılan bir biçimde konuşma

Lisan terapisinde bu durumların olağana dönmesi sağlanır. Lisan ve konuşma bozukluklarına müdahale edilmediği takdirde okuldaki akademik muvaffakiyet ve toplumsal etkileşimler olumsuz etkilenebilir. Bu yüzden terapi seanslarına ne kadar erken başlanırsa o kadar Koa dede onu alınması mümkün olabilir. Toplumsal ve duygusal hayatı da olumsuz etkileyen bu süreç, çocukluk periyodunda fark edilirse daha erken tedavi edilebilir.

4 yaşından itibaren konuşmada besbelli anlaşılma sorunu varsa, 5 yaşından itibaren kolay bir hikaye sırayla anlatılamıyorsa çocuka lisan gelişimine dair sorunların olduğundan kuşku edilebilir. Bu durumda bir uzman dayanağından yararlanması gereken ebeveynler, okul performansını da etkileyen bir sözcük gelişimi eksikliği fark edildiğinde danışmanlık alabilir.

Süreç Nasıl İlerler?

Tedavi süreci, kişinin muhtaçlıkları ve sorununa nazaran değişmektedir. Her hasta için farklı bir prosedür izlendiğinden uzman görüşü ve değerlendirmesi alınarak tedavi sürecine başlanır. İnsan anatomisi ve fizyolojisi hakkında eğitim alan uzmanlar kamu ve özel hastaneler başta olmak üzere özel kliniklerde bu alanda tedavi uygulamaktadır. Şahsa özel terapi seansları düzenlenerek gereken tedavi süreci planlanır. Şahsî özel eğitim kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde lisan ve konuşma terapisi uygulanır. Konuşma ve lisan bozuklukları bu biçimde erken devirde tedavi edilerek rehabilite edilebilir. Uzmanlarımız bu süreçte sizin için en âlâ takviyesi sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir