Aile Danışmanı

Okulda başarısızlığın nedenleri

Başarısızlık kavramı

Okulda başarısızlık kavramı ise çocuğun öğrenememesi ya da kendi yaşındaki başka çocuklara nazaran daha güç öğrenmesi, davranış bozuklukları, irtibat bozuklukları gerekçesiyle okul kümelerine dahil olamaması manasına gelmektedir. Okulda başarısızlığın nedenlerini üç başka başlık altında inceleyebiliriz.

Okuldan Kaynaklanabilecek Nedenler

× Sınıf ve okul ortamı çocukları rahatsız edebilecek durumdaysa

Öğrenciye Bağlı Nedenler

× Telaşın çok düşük ya da yüksek olması: Çocuğun ders çalışma ve imtihan konusunda korkusu çok düşük yahut çok yüksekse başarısızlık görülebilir.

× Yanlış çalışma alışkanlıkları: Öğrenci hakikat bir biçimde ders çalışamıyorsa, çok çalışıyor fakat çalışması verimli olmuyorsa, öğrenerek çalışmak yerine ezberleme metoduyla çalışıyorsa, kâfi tekrar yapamıyorsa, vakti tesirli kullanmak üzere hususlarda sorun yaşıyorsa istenen muvaffakiyete ulaşamayabilir.

× Öğrencinin ruhsal durumu: Öğrenci yaşadığı olumsuz bir durumu (ailede hastalanma, vefat, kaza, afetler, anne ve babanın ayrılması vb.) geçirmişse yahut konut ortamında ya da okulda huzursuzluk yaşıyorsa psikolojisi derinden etkilenir bu durumda kendini derslerine veremez, konsantre olamaz ve başarısız olabilir.

× Fizikî yetersizlikler: Öğrencinin, görme, işitme, konuşma ve gibisi meseleleri olabilir yahut kas gelişiminde sorun olup kalem tutamıyor olabilir, yazı yazamıyor yahut öteki bir sıhhat sorunundan ötürü derslere konsantre olamıyorsa çocukta başarısızlık görülebilir.

× Çok hareketlilik: Kimi çocuklar, yapıları gereği çok hareketli olurlar. Çeşitli nedenleri olan bu durumda çocuklar kıpır kıpırdırlar, yerinde duramaz bu da derse ağırlaşmasını zorlaştırabilir.

× Ergenlik periyodu özellikleri: Ergenliğe geçişle birlikte meydana gelen gelişme ve değişmelerde ilgi alanlarında olan farklılaşmalar, öğrencinin yaşadığı duygusal gerginlikler onun başarısı üzerinde tesir yapabilir. Ayrıyeten öğrenci özgürleşme isteğine bağlı olarak kendini okuldan ve derslerden soyutlayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir