dandik protez sex hikaye porno hikaye erotik hikaye demo porno protez dandik en kötü protez antalya escort
Kendi yağlarımızdan elde edilen kök hücrelerle gençleşin
Genel Sağlık

Kendi yağlarımızdan elde edilen kök hücrelerle gençleşin

Yapılan bilimsel çalışmalar, bedende kök hücreden en zengin dokunun gerçeğinde göbek etrafı cilt altı yağ dokusu olduğunu gösteriyor. Bu yağ dokusunu gerçeğinde bedenin kendi kendini onarıp, tamir etmesini, gençleşmesini sağlayan bir gençlik pınarı olarak görebilmek olası. Göbek etrafı cilt altı yağ dokusundan özel bir operasyonla basitlikle alınan yağların laboratuvar koşullarında özel tıbbi harekâtlarla ayrıştırılması yoluyla elde edilen kök hücrelerin hiç bekletilmeden, saklanmadan, tekerrür üretilmeden, aktive edilerek, canlı canlı hemen aynı şahsa enjeksiyon usulü ile verilmesiyle uygulanan Kök Hücre SVF Rehabilitasyonu mevzusunda Dr. Yüksel Büküşoğlu bilgiler verdi.

Kök Hücre SVF Rehabilitasyonu Nedir

Kök hücre, bedenin rastgele bir uzvunda, bağ ya da kemik dokusunda değişikleşebilen ve onarıcı, yenileyici, tamir edici misyonlar üstlenen hücredir. Kök hücre bakımından en zengin bölge ise göbek etrafı cilt altı yağ dokularıdır. Cilt altındaki yağ dokusundan çok az ölçüde, takribî bir su kadehi kadar, alarak bir kaç saat içerisinde milyonlarca canlı kök hücre elde edilebilir. Bu rehabilitasyona Kök Hücre SVF rehabilitasyonu ismi veriliyor. Kendi göbek etrafı yağ dokumuzdan elde edilen Kök Hücre SVF rehabilitasyonunun emeli zenginleştirilmiş kök hücrelerin eskimiş dokuya enjekte edilerek o dokudaki yenileşme, gençleşme, onarımın ve tamirin süratlendirilmesidir. Bu emelle kök hücreler en çok eklem şikayetlerinde eklem içine verilerek ya da cilde uygulanarak kullanılmaktadır. Kök Hücre SVF Rehabilitasyonu, diz ve kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak zararı, menisküs ve spor yaralanmaları gibi vaziyetlerin yanı gizeme estetik emelli surat ve cilt gençleştirme, saçların gürleşmesi ve canlandırılması emeliyle kullanılmaktadır.

Kök Hücre SVF Rehabilitasyonu için kendi yağlarımızla gençleşme, canlanma, tamir diyebilir miyiz

Estetik emelli cildimizin daha genç ve daha canlı bir yapı ve görünüme sahip olabilmesi yanı gizeme eklemlerimizde ihtiyarlama ile olan zararı gidermek, diz ve kalça kireçlenmesininin rehabilitasyonunda tıbbın en son uygulamalardan biri kendi kök hücrelerimizle yapılan rehabilitasyonlar. Bedenimizin göbek etrafı cilt altı yağ dokusundan elde edilen kendi kök hücrelerimizi, şipşak hiç bekletmeden, canlı canlı kullanarak eskimiş dokuda gençleşme, canlanma, tamir ve onarımın ile hücresel gençleşmenin sağlanması günümüz tıbbının en yeni uygulamalarından. Son bilimsel büyümeler ışığında bu açıdan bakılırsa, bu harekâtı gereksinim halinde hudutsuz rakamda tekerrür edebileceğimizi düşünürsek, kendi yağlarımız bir bakıma gereksinim halinde kullanılabilen bir gençleşme pınarı olarak niteleyebilmek olası olabilir.

Kendi kök hücrelerimiz bedenimizde hangi bölgelerde bulunuyor

Kendi kök hücrelerimizin bedenimizdeki en zengin olarak bulunduğu yer göbek etrafı cilt altı yağ dokusudur adipoz doku.

Peki bu yağlar bedenden nasıl alınıyor? Alındıktan sonra bize gençlik olarak geri dönüşü hangi harekâtlardan geçtikten sonra oluyor?

Cilt altı yağ dokusundan sterilize işlem odası koşullarında, özel bir operasyonla basitlikle alınan yağlar şipşak, hiç bekletilmeden, beden ısısına eş koşullarda özel tıbbi harekâtlarla ayrıştırılması sonrası milyonlarca canlı, aktive edilmiş kök hücre kapsayan Kök Hücre SVF akışkanı Stromal Vasküler Fraksiyon elde ediliyor. Kök Hücre SVF Rehabilitasyonu kök hücreden zengin yağ dokusu akışkanı transferidir. Milyonlarca canlı kök hücreler ile rejenatif-yenileştirici-gençleştirici -onarıcı hücreler kapsar. Kendi beden yağlarımızdan elde edilen kök hücreler hiç bekletilmeden, saklanmadan, tekerrür üretilmeden, yalnızca bir kaç saat içerisinde aktive edilerek, canlı canlı hemen aynı şahsa enjeksiyon usulü ile verilerek rehabilitasyon yapılmaktadır.

Yenileştirici, onarıcı, tamir edici, gençleştirici tesiri uzun sürüyor ve hudutsuz rakamda tekerrür edilebilir!

Bu uygulanmadaki en büyük avantajlar nedir?

Şahsın kendi beden yağından elde edilen kök hücresi enjeksiyonlarının kendi hücrelerimiz olması sebebiyle tehlikesiz olması, alerji doku reddi, fazla duyarlılık tepkini, enfeksiyon bulaşmaması avantajlarının yanı gizeme, iz vazgeçme tehlikesinin olmaması, tesirinin ispatlanmış olması, kalıcılığı, yenileştirici, onarıcı, tamir edici, gençleştirici tesirinin uzun sürmesi, basit uygulanabilirliği ve uygulamanın hudutsuz rakamda tekerrür edilebilir olması en büyük avantajlarıdır.

Kök Hücre SVF Rehabilitasyonu nerelere uygulanabiliyor?

Kök Hücre SVF rehabilitasyonu eklem içine ya da surat ve cilde, saçlı tene uygulanabiliyor. Eklem kireçlenmesinde diz ve kalça eklemi içine uygulan Kök Hücre SVF rehabilitasyonu eklem kıkırdağında harabiyeti gidermek, iyileştirmek, onarmak, kıkırdak tamirini reelleştirmek emeliyle kullanılmaktdır. Kök Hücre SVF Rehabilitasyonu bunu yanı gizeme estetik emelli olarak gençleştirilmek, canlandırılmak istenen alanlara surat, göz etrafı, boyun, dekolte bölgesi, el sırtı ya da gençleşme ve yenileştirmeyi nerede istiyorsak oraya enjekte edilerek operasyon reelleştirilir. Bunların dışında saç problemleri, saçların güçlendirilmesi, saç azlığı, kellik, sivilce izleri ve çukurluklarının giderilmesi, muhtelif yara ya da yanık izlerinin giderilmesi, cilt çatlaklarının giderilmesi, dudakların ve memelerin dolgunlaştırılmasında kullanılır.

Uygulama kaç saat sürüyor? Sonrasında klasik hayata hemen dönülebiliyor mu?

Toplam 3-4 saat süren operasyon sonrası yürüyerek muayenehaneden bölüp, klasik yaşamınıza devam edebiliyorsunuz. Operasyon genelde yalnızca bir kere uygulanıyor. Ancak gereksinim halinde tıbbi zorunluluklar da yerine getirilmesi halinde hudutsuz rakamda tekerrür edebilmek de olası. Enjeksiyon yoluyla uygulanan kök hücreleri aynen toprağa ekilen tohumlar gibi düşünebilmek olası. Ekilen kök hücreler uygulama yapılan yerde, eklemlerinizde ya da cildinizde tamir, onarım, yenileşme ve gençleşmeyi sağlayarak istenen neticeyi sağlıyor.

özel içeriğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dandik protez sex hikaye porno hikaye erotik hikaye demo porno protez dandik en kötü protez antalya escort