Diğer Hastalıklar

İnsülin direnci ve metobolizma

İnsülin direnci (İD) beden sirkülasyonunda insülin olmasına karşın biyolojik tesirlerini gösterememesi olarak tanımlanır. İnsülinin pek çok biyolojik tesirleri bulunmaktadır. En önemli büyüme gelişme ,kan şekeri düzenlenmesi, yağ metabolizması ve protein metabolizmasının düzenlenmesinde tesirlidir. Tip 2 diyabetin oluşmasında insülin direncinin kıymetli yeri vardır. Bu nedenledir ki tüm dünyada görülme sıklığı süratle artan Tip 2 Diyabetin bedene verdiği
ziyanlardan korunmada ve hastalığın ortaya çıkışının geciktirilmesinde İNSÜLİN DİRENCİ’ nin tanımlanması ve tedavisinin düzenlenmesi hayati kıymet taşımaktadır. İnsülin direnci fizyolojik durumlarda (ergenlik, gebelik, yaşlılık, fizikî inaktivite), metabolik hastalıklar (tip 2 diyabet, obezite, hipertansiyon, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, ovaryal disfonksiyon (polikistik over sendromu), kolesterol metabolizma bozukluğu) ve ilaç alımlarında (kortikosteroid, birtakım oral kontraseptifler, diüretikler) görülen bir durumdur.

BELİRTİLER:

Uzun süren insülin direnci durumunda tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve birtakım maligniteler (kolon, göğüs, endometrial) gelişebilir. Obezite İnsülin direncinde en büyük neden olarak tanımlanabilir. Lakin bilinmelidir ki İnsülin direnci obezite yapmaz. Obezite İnsülin direncinin en sık karşılaşılan nedenidir.

METABOLİK SENDROM:

Metabolik sendrom, abdominal obezite ve/veya insülin direnci ile alakalı kardiyometabolik risk faktörleri BİRLİKTELİĞİDİR.. Metabolik sendromun teşhis kriterleri: Abdominal obezite NCEP nazaran (bel etrafı bayanda 88 cm, erkekte 102 cm), IDF nazaran (kadında 80 cm, erkekte 94 cm), hipertansiyon (TA: 130/85 mmHg) yahut antihipertansif ilaç kullanımı, hiperglisemi (AKŞ: 100 mg/dl) yahut antihiperglisemik ilaç kullanımı, aterojenik dislipidemi; trigliserid 150 mg/ dl, HDL-K bayanda 50 mg/dl, erkekte 40 mg/dl yahut bunlar için ilaç kullanıyor olmak biçiminde özetlenebilir.

TEŞHİS:

İNSÜLİN DİRENCİNİ kıymetlendiren teşhis testleri ortasında

Açlık insülin

Açlık insülin/açlık glukoz

homeostasis model assessment (HOMA-IR),

Oral glukoz tolerans testi(OGTT) SAYILABİLİR.

TEDAVİ

ÖMÜR BİÇİMİ DEĞİŞİKLİĞİ

BESLENME TEDAVİSİ

Karbonhidrat ve yağ kısıtlaması

Fruktoz içeren mısır şurubundan kaçınma

Probiyotikler

KİLO VERME

ANTRENMAN

4-5 gün /hafta 35-40dk

FARMAKOTERAPİ

Metformin başta olmak üzere insülin rezistansında kademeli kullanılan öteki küme farmakolojik casuslar . hekim denetiminde takip ve tedavi gerektirir.
İNSÜLİN DİRENCİ DİKKATLİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM İLE TABİP HASTA AHENGİ SAĞLANARAK TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR KLİNİK PROBLEMDİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir