İçkinin Genel Özellikleri
Psikoloji

İçkinin Genel Özellikleri

Artık içkilerin kentin lekeli caddelerinde ayyaş gezen, giyimine ve bakımına özen göstermeyen insanlar olduğunu ve zannedilen bu özellikleri sebebiyle basitçe tanınabileceğini düşünmüyoruz.

Alkolizm mevzusunda kazanılan tecrübeler, bu sualin sosyal ya da ekonomik vaziyetle bir ilişkisinin olmadığını gösterdi. Genç veya yaşlı, erkek veya kadın zengin veya muhtaç ve her ırktan insan alkolik olabilir. Hayatları zafersizlikler ve hayal kırıklıklarıyla dolu olanlar kadar, mutlu insanlar da alkolik olabilirler. Aynca içkilerin bir hayliyi cemiyette saygı gören insanlardır, arkadaşları ve iş dostları arasında senelerce sıhhatli ve klasik biri gibi yaşarlar.

Alkolizmden kaynaklanan bitmiş bir konutluluk veya kaybedilmiş bir iş gibi meseleler içkiler tarafından “uğursuzluk, başkalarının suratından olan bir gidişat veya kişiliklerine ait bir mesele” olarak görülür.

Yüzyıllarca içkiler istemsiz insanlar olarak görüldü ve içki alışkanlıklarını sadece kendi istemleriyle altedebilecekleri düşünüldü. Kişilikleri yeterince güçlü olmadığından kimsenin onlar için yapabileceği bir şey yoktu.

Bu bakış açısı artık değişmiştir. Amerikan Tıp Birliği 1950 lerden bu yana alkolizmi bir hastalık olarak sınıflamaktadır. Amerikan Milli Alkolizm Konseyi gibi değişik kuruluşlar da cemiyette yaygın olan alkolizm kavrayışını değiştirmek için uğraşmaktadırlar.

İçkilerin hastalandıkları bir asıldır. Cemiyetten gördükleri tepki onların da kendilerini cılız istemli insanlar olarak kabul etmelerine neden olmaktadır ki bu alkolizmin rehabilitasyonunda ehemmiyetli bir mani oluşturmaktadır.

Arkadaşınızın veya beğendiğiniz birinin alkolik olup olmadığını nasıl kavrayabilirsiniz? Çoğu kere bunu kavramak güç değildir ancak alışkanlığın erken yarıyılı gözden kaçabilir. İçki alışkanlığı veya alkolizmin bazı göstergeleri vardır.

İçki Takıntısı

İçki bağımlıları alkol alabilecekleri zamanı sabırsızlıkla beklerler. Sosyal faalliklerini alkolün bulunup bulunmamasına göre seçerler ve durmadan alkolden sözederler. İçkisiz kalmamak için işyerlerinde ve otomobillerinde alkol stoklarlar.

Şikayetleri Geçirmek İçin İçki Kullanımı

İçki bağımlıları içkiyi genellikle sızılarını geçirmek, hafiflemek ve yatmak için bir ilaç gibi kulladırlar

Dayanıklılık Artışı

İçkiler içkiye arasıra içenlerden daha dayanıklı olurlar. Dayanıklığın çoğalması, beynin daha yüksek içki seviyelerine geçim sağlama becerisine bağlıdır.

Kontrol Kaybı

İçki bağımlıları her zaman tasarladıklarından daha çok gücenir. Bir tek bardak içmek için girdikleri yerde tam gece kalabilirler. Bu bireyler istemeden zehirlenme safhasına gelebilirler.

Tek Başına içme

İçki bağımlıları için grup içinde içmek değil, alkolün kendisi ehemmiyetlidir. Tek başına içmek içki bağımlılığının ehemmiyetli bir göstergesidir.

Sık ve Fazla Ölçüde İçmek

Alkol kadehini kafaya dikmek, duble alkol ısmarlamak, kendini iyi sezmek için zehirlenecek kadar içmek içki bağımlılığının göstergeleridir.

Alkol içmek için Gerekçeler Yaratmak

İçkiler içmelerini makul göstermek emeliyle muhtelif gerekçeler yaratırlar. Herşey onlar için bir içme gerekçesidir.

Geçici Hafıza Kaybı

Alkoliklerde geçici hafıza kayıpları görülebilir. Daha sonra da anımsamadıkları bu yarıyıllarda neler olduğu üzerine tedirginlik, endişe ve kabahatlilik duyarlar.

İnkar

İnkar, içkilerin bir içki meseleyi olduğu aslından kaçmak için kullandıkları bir korunma mekanizmasıdır, tnkar, rehabilitasyon için ehemmiyetli bir manidir ve bu kadar çok içkinin yularca destek istemeden içki içmeyi sürdürmesinin sebeplerinden biridir.

İçkiler başlangıçta içki içmelerinin kendilerinde ve ailelerinde yarattığı hasarları göremezler. Neticeler sarihçe ortada olsa dahi, hayatlarındaki tahribin içki dışı sebeplere bağlı olduğuna inanır ve özgür olduklarını, alkolün hayatlarına hükmetmediğini iddia ederler.

Alkolün mümkün bulgularını tanımak ve rehabilitasyonun detaylarını bilmek için en iyi kaynak içkilerin katıldığı buluşmalardır. Ayrıca içkilerin ve onları rehabilitasyon edenlerin bu mevzuda yazdıkları da faydalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.