Psikoloji

GENEL TIBBİ DURUMA BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

                                                Psikotik Bozukluklar

          Beynin işlevlerinin, kalıtsal yada edimsel olarak bozulması sonucu psikotik bozukluk gelişmektedir.
          Bilhassa frontal, temperal, limbik bölgeleri bozan travmatik, serebrovasculer, dejeneratif yahut metabolik bir olayın şizofreniye emsal bir tablo oluşturabildiği klinik pratikte gzölenebilmektedir.
          Şizofreni tanısı konulan hastalarda yapılan tetkikler sonucu %15’de organik bozukluk tespit edilmiştir. En sık alkol ve ilaç berbata kullanımı, sifiliz (frengi) sarkoidoz ™ serebral infark, huntington koreası, subdural hematom rastlanılmıştır.
?Huntington koreası, hipoparatiroidizm, 3 evre sifiliz psikotik tablo ortaya çıkartır.
?Epilepsi ve beyin tümörleri sıklıkla psikozlarla bir arada görülür.
?Duyarlı bireylerde, enfeksiyon hastalıklarında, beyin hasarı, unsur bağımlılığı, psikoz çıkarabilir.
?Bazı organik bozukluklar, psikiyatrik hastalarında bir arada bulunur. Örneğin; ventrikülerde genişleme, psikotik bozukluklarda birlikte sadece bilişsel negatif semptomlar, olağandışı istemsiz hareketler ve nörolojik bulgularda sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir