Gençlerde İçki Kullanımı
Psikoloji

Gençlerde İçki Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Gülten KARADENİZ ve dostlarının hakikatleştirdiği bir çalışmada yüksek mektebe devam eden talebelerde içki kullanım sıklığının %11.9 olduğu saptandı. Bu çalışmada, kız talebelerde içki kullanımı erkek talebelere göre sayı ve yüzde olarak yüksek bulunmuştur.

En sık kullanılan içki tipinin bira %40.0 olarak tespit edildiği çalışma Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Akademiyi’nda gerçekleştirildi.

Araştırma neticelerine göre gençlerin %88.1’i, içki kullanmamakta, %11.9’u ise kullanmaktadır. İçki içme sıklığı öncelik sırasına göre şöyledir; ayda bir %32, özel günlerde %28, haftada bir %20. Gençlerin içki tipi olarak en çok birayı %40, ikinci sırada bira ve rakıyı %36, üçüncü sırada ise bira ve şarabı %24 seçim ettikleri tanımlanmıştır. İçkiye başlama sebepleri arasında en çok özenti ve merak %48, sonra dostlarına eşlik etmek ve daha az%20 meselelerinden uzaklaşmak gelmektedir. İçkinin hasarlı tesirlerine talebelerin %29’u cevap vermemiş, %15.7’si evin huzurunu bozma, %19.5’i aile ekonomisine hasar verme, %28.6’sı ise sıhhati bozar karaciğer ve beyine hasar verir şekline belirlemiştir. Yalnızca %7.1 bağımlılık yaptığını ifade etmiştir.

Talebelerin ailelerinde içki kullanım oranı %19, kullanmayanların oranı ise %81’dir. %82.5 gibi büyük bir oranla babanın içki kullandığı, içki kullanan ailelerin %65’inin aile ekonomisine hasar vermiyor biçiminde düşündüklerini belirtmişlerdir. Talebelerin yarıdan aşırısı %62.5 içki kullanımının aileye negatif tesir yapmadığını, %37.5’i aile huzurunu bozduğunu ve aile ekonomisine hasar verdiğini ifade etmişlerdir. Ailelerin çoğu %74.3 çocuklarıyla içki ve hasarları mevzusunda bilgi paylaşımları olmamıştır. Bilgi alanların ise en çok %61.2 aile içinde anne ve babadan aldıkları bulunmuştur.

Babaların eğitim seviyeyi daha yüksek olan gençlerin içki kullanım sıklıklarının daha yüksek olduğu kollanmıştır. Ayrıca ailede içki kullanan bireylerin bulunması da, gençlerde içki kullanım sıklığını arttırmaktadır.

Ailelerin kazanç vaziyetleri ile içki kullanım sıklıkları arasında bir ilişki bulunmamaktadır.

Ülkemizde içki ile tanışma yaşı kesin olarak öğrenilmemekle beraber, çocukluktan yetişkinliğe geçiş yarıyılı olan, yeni düşünce ve coşkuların büyüdüğü, aileden ve cemiyetten değişik temennilerin olduğu, bağımsız bir varlık olduğunu ispatlama gayretinin, görüldüğü adolesan yarıyıl yeni tanışma ve karmaşaların sıklıkla kollandığı yaşlardır. Bu vaziyet çoğu kere misal aldığı şahısları taklit ederek içkiye başlama ile de karakterizedir.

Konuyla alakalı eskiki çalışmalarda: üniversite talebelerinin %80’inin içki kullandığı, %15’inin ağır içici olduğu, %60’ının içki yada başka bir madde kullandıkları gösterilmiştir.

İçki alımı, gençlik yarıyılında geçici bir arzu olarak kabul edilse dahi, içkili alkollerle tanışmayı dikkatle izlemek, tavrı dengelemek, şahsın ve cemiyetin sıhhati güzergahından ehemmiyetli bir mevzudur.

Kaynak: Araştırma Türk Silahlı Kuvvetleri Gözetici Doktorluk İlanının 2004 Ocak rakamında yayınlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.