Forma girmek
Diyet

Forma girmek

Beden ağırlığı ile alakalı meseleler, özellikle de daha genç popülasyonumuzda korkutucu seviyede çoğalmaktadır. Çocuklar ve gençler hiç bu kadar
ağır olmamışlardı. Bugün, şehirsel kesimde her dört çocuktan biri fazla kilolu ve bu çocukların gelecekte sıhhat meseleleri tehlikeyi altında olduğu düşünülmektedir.

Kilo alımının potansiyel sebepleri
Bir Hayli insan, çocuklarının obezite ile alakalı meselelerinin genetik kaynaklı olduğunu düşünmektedir. Bazı insanlarda kilo alımının sebeplerinden birinin genetik olduğu bir reeldir ancak ana nedenler; hayat stili alışkanlıkları, oturu­larak yapılan aktiflikler, dışarıda yeme sıklığı, yüksek oranda hazır besinler ve boş kalorili yiyecekleri harcamak. Bir Hayli aile, kumpaslı market alışverişi, öğün tasarılama ve yemek hazırlama mesullüğünü almayan, çalışan ebeveynlerden oluşur.

Hazır tipte yemekler, dışarıdan siparişler, fast foodlar ve seri hazırlanan yemekler yemek müddetini ele geçirmiştir. Konutta hazırlanan akşam yemeklerindeki eksilme de dikkati sürüklemektedir. Tam gidişatlarda bu yeni meyiller, genç jenerasyonumu­zin daha fazla yağ harcamasına ve yağsız etleri, az yağlı süt ve süt mahsulleri yiyeceklerini, her çeşit hububat, meyveler ve sebzeler de dahil olmak üzere kompleks karbonhidratları az harcamalarına yol açmaktadır.

Makûs yeme alışkanlıkları ve düşük fiziksel aktiflik seviyeyi, çocukların günümüzde fazla kilo almalarının ilk sebepleridir.

Biz, aynı zamanda çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu bilgisayarın karşısında, İnternet’te sörf yaparak, televizyon ve kablolu yayınları izleyerek ve en son çıkan bilgisayar oyunlarını sınayarak geçirdiklerini öğreniyoruz. Bu konut içi hareketsiz aktiflik, çocuklarımızı caddede oynamaktan, bisiklete binmekten, değişik sporları yapmaktan ve fiziksel olarak faal programlara katılmaktan alıkoyuyor.

Meseleyi nasıl fark ederiz?
Obez bir çocuk ilk bakışta fark edilebilir. Fazla kilolu bir çocuk bu kadar seri fark edilemeyebilir zira birkaç fazla kilo yalnızca geçici olabilir. Bu fazla kilolu çocuk, ergenlikle alakalı vücutsal farklılıklar yaşıyor ya da kilo ile alakalı ömür boyu sürecek meselelere doğru ilerliyor olabilir. Oluşabilecek meseleleri başın­dan tespit etmek için çocukluk senelerinde kilo vaziyetine dikkat göstermek ehemmiyet­lidir.

10-12 yaşlarında çocukların ve ergenlerin, boy ve kilolarında çoğalışla beraber vücutlarının gelişmesi ve büyümesi beklenir Ağırlık kalıpları yükselip eksilebilir fakat bu vaziyet sadece geçici olabilir. Bu sıradandır.

Yaygın sihrime endişeleri
Çocuklar geliştikçe değişirler. Bazı çocuklar uzarlar ve sonra şişmanlarlar; öbürleri evvel kilolular sonra uzarlar. Her iki vaziyette de çocuğun uzun ve cılız ya da etine dolgun olması çocuğun bir erişkin olarak da bu biçimde yapılanacağı anlamına gelmez. Çocuk geliştikçe, özellikle de ilk ergenlik senelerinde, boy ve kilosunda kesintisiz dalgalanma olması sıradandır. Şayet çocuk on iki ya da on üç yaşlarında aşırıdan birkaç kilo alırsa bu risk işareti sayılacak bir neden değildir ancak şayet çocuk her sene, senelik olarak 2-3 kilo alırsa bu hakimiyetten çıkmadan önlenmelidir.

Bugün fotoğrafı tıp kaynakları, çocuklukta obeziteyi bir hastalık ve ulus sıhhati tehdidi olarak resmen bildirmektedir. Tehlikeler tip 2 diyabet*, erken görülen kalp hastalıkları, kemik ve eklem zararları ve psikolojik bozuklukları kapsar. Çocuklar aynı zamanda fazla beden ağırlığına bağlı olarak fiziksel manilerle karşılaşma ve bunalıma meyilli olma ile özgüvenin az olması açısından da yüksek tehlike altındadırlar.

Sorana değerlendirme
Şayet çocuğunuzun fazla kilolu ya da bir kilo meseleyi olma tehlikeyi altında olduğu kaygısı taşıyorsanız, çocuğunuzun hekimi ile görüşün. Hekim çocuğunuzun gelecekte ağırlık meseleyi tehlikesini tanımlamak için seneler geçtikçe sihrime durumunu değerlendirebilecektir. Kullanılan boy/kilo grafikleri sadece bir değerlendirmedir. Bu, sihrime durumu tehlikesini yeterince doğru biçimde tanımlayabilmek için birkaç sene devam etmesi gerekir.

On sekiz yaşına kadar olan çocuklar için sihrime grafikleri çocuk hekimleri ve doktorlarından temin edilebilir. Bu grafikler, aynı yaştaki çocukların birbirleri ile karşılaştırılması için hazırlanmıştır. Farklı yaşlardaki çocuklar arasındaki değişiklik­lar sebebiyle sihrime grafikleri çocukların takribî yarısının her yaşta, boy ve ağırlığın yüzde ellilik bir kıymetin altına düşeceği yarısının da üstünde kalacağını gösterir. Yüzde ellilik kıymet, o yaş için vasati olarak düşünülür. Uzun çocuklar daha yüksek yüzdelere, daha kısa çocuklar ise daha düşük yüzdelere katlanmaya meyillidirler. Ancak ağırlığın uygun biçimde izlenmesi gerekir. Bir çocuğun ağırlığı, bir biçimde boyuyla meblağlı
olmalıdır. Bu, boy/kilo karşılaştırmasında gösterilmiştir.

Çocuğumun miktarlarına göre gerçekten fazla kilolu olup olmadığını nasıl anlarım?
Sihrime miktarlarını tanımlamak için standart boy/kilo/BKE grafiklerini kullanabilirsiniz. Sihrime grafiklerinde boya göre ağırlıkları on dokuzuncu yüzdelik kıymet ya da daha yüksek bedelde işaretlenen çocuklar fazla kilolu olabilme tehlikeyi altındadır.

Meseleyle başa çıkma
Ebeveynlerin aynı zamanda ailenin kilo geçmişine bakmaları gerekmektedir. Şayet değişik aile aboneleri, özellikle de anne babalar fazla kilolu ise çocuğun fazla kilolu olma tehlikeyi daha yüksektir. Şimdi tüm ailenin iyiliği için hayat stilinde farklılık yapmanın bütün zamanı olabilir. Ergenliğe henüz girmemiş bir çocuk için sizin en büyük teşebbüsünüz, çocuğa kilo verdirmeye çalışmaktan çok boyu son haline gelene kadar fazla kilo alımını yavaşlatmak için sıhhatli alışkanlıklara odak­lanmaktır. Fazla kilolu bir çocuk zayıflaması için hiçbir zaman kısıtlayıcı bir perhize sokulmamalıdır. Kısıtlı yemek yemek, sihrime senelerinde son derece zorunlu olan ehemmiyetli yiyeceklerin az alınmasına neden olabilir. Daha usluca tercih; porsiyonları küçültmek, fazla atıştırmaları eksiltmek ve daha sıhhatli bir hayat stili oluştur­maktır.

Çocuklara çok muhtelif sıhhatli hububat mahsulleri, meyve ve sebzeler, az yağlı süt ve süt mahsulleri, yağsız etler, kümes hayvanları, balık, yumurta ve baklagiller sunmak çok ehemmiyetlidir. Belli yiyecek alternatifleri, nasihat edilen günlük ölçü ve porsiyon büyüklükleri için Gıda Piramidi’ne bakınız. Gün içindeki atıştırmalarda boş kalo­rili denilen besinler yerine besleyici besinler seçim edilmelidir. Ayrıca, besin alımını dengelemek için de fiziksel dinçlik günlük faalliğin bir parçası olmalıdır.

Bir çocuk hiçbir zaman kilo vermesi için kısıtlayıcı bir perhize sokulmamalıdır. Bu yapıldığı takdirde perhiz, gelişmenin gecikmesi ile sonuçlanılabilir. Bunun yerine, boyun erişebileceği son noktayı beklerken çocuğun kilo alımını yavaşlatan ve daha sıhhatli alışkanlıklar kazandıran bir program izlenmelidir.

Çocuklarda daha sıhhatli alışkanlıkları cesaretlendirmek
Bir aile olarak ilk işiniz, çocuğunuzu olduğu gibi desteklemek, hoşlanmak ve kabul etmektir. Kendinizi beden kilosuna fazla kaptırmayın. Kilo alımında banyoda­ki tartının gösterdiği rakamın yanı gizeme çok daha fazla faktör vardır. Olabileceğiniz kadar destekleyici olun, cılız ve formda olmaktan çok sıhhat ve sıhhatli beslen­menin ehemmiyeti üzerinde durun. Bunu yapmanın yollarını da gösterin.

Ağırlıklarına bakılmaksızın tam çocukların beğendiklerinden sevgi, yardım, kabul ve cesaret görmeye lüzumları vardır.

Üç ya da beş gün perhiz günlüğü tutun
Günlük beslenmede farklılıklar yapmadan evvel çocuğunuzun üç ya da beş gün süresince neler yediğinin ve neler içtiğinin bir listesini tutun. Yaptığımız liste, nerede beslenme meseleleri olabileceğini hipotez etmenize ve kavramanıza imkân tanıyacaktır. Aynı zamanda fiziksel ve oturarak yapılan faallikleri ve çocuğunuzun her bir faallikte geçirdiği zamanı anekdot edin. Şayet çocuğunuz günde bir buçuk saatten fazla televizyon izliyorsa onun aktiflik programında farklılık­ler yapma zamanı gelmiş olabilir. 0 zaman kendinize alttaki sorulan mesele:

* Çocuğum günde en az üç ya da beş meyve ve/ya da sebze yiyor mu?
* Çocuğum günde iki kadeh süt harcıyor mu?
* Çocuğum çok fazla tatlı yiyor mu ya da atıştırıyor mu?
* Çocuğum günde bir ya da iki kadehten fazla meyve suyu içiyor mu?
* Çocuğum her gün kaç tane boş kalorili besin içkisiz meşrubatlar, şekerler, kurabiyeler, pastalar harcıyor?
* Çocuğum her gün bir buçuk saatten fazla bilgisayar oyunu oynuyor mu ya da izliyor mu?

Şayet çocuğunuzun her gıda grubundan önerilen ölçüleri yemediğini ve gıda bedeli olmayan yiyecekleri harcadığını ya da çocuğunuzun yeteri kadar fizik­su baskın faallikte bulunmadığını fark ediyorsanız, şimdi birkaç farklılık yapma zamanıdır. Şayet bunu kendi başınıza yapamayacağınızı düşünüyorsanız, bir diyetisyenden profesyonel yardım alın ya da bir hekime müracaat etin.

Son on senede şehirsel kesimde fazla kilolu çocukların rakamı yüzde 50 çoğalmıştır. Dört çocuktan biri fazla kilolu olma tehlikeyi altında ya da fazla kilolu olarak sınıflandırılmaktadır.

Daha iyi besin seçimleri yapın
Gıda gruplarına uygun daha fazla besin seçimini programına dahil etmeye çalışın. Programınızla gıdalardan yoksun vazgeçmeden, daha sıhhatli gıda almasına destekçi olabilirsiniz. Reelinde, sıhhatli beslenmek sizin ve çocuğunuzun daha iyi sezmenizi sağlayacaktır. Ayrıca daha fazla meyve ve sebze, yağsız et, az yağlı süt ve süt mahsulleri, hububatlı ekmek ve kompleks karbonhidratları ilave etmeye başlayın. Kızartmalar, hazır besinler ve bütün yağlı süt mahsulleri dahil olmak üzere yağlı besinleri sınırlayın. Boş kalori kay­nağı atıştırma yiyecekleri denilen abur cuburu ve meşrubatları eksiltin bunun yerine patlamış darı, çubuk krakerler, kurutulmuş ve taze meyveler, bisküvi, taze sebze çubukları ve az yağlı yoğurt gibi atıştırma alternatifleri sunun.

Belli yiyecekleri menetmekten kaçının
Şayet çocuğunuz çikolata parçalı kurabiyeleri yemekten seviyorsa o zaman buna miktarlı bir biçimde izin verin. Bir ya da iki gıdayı menederek o yemeği daha çok heves edilir hale getirirsiniz. Misalin, günde sadece bir kereye mahsus olmak üzere minik kurabiye ya da şekerleme gibi alternatifler sunun. Ayrıca sıhhat­sız yiyecekleri konutunuzdan atıp onların yerine daha iyi alternatifler koyabilirsiniz. Şayet akşam konutta hiç patates cipsi kalmamışsa atıştırma alternatifi olarak bir parça meyve daha güzel olacaktır.

Yemeyle alakalı sıhhatsiz tavırları değiştirin
Televizyonun önünde, mutfak masasından uzakta yemek yemek gibi sıhhatsiz tavırları değiştirmek, makûs yeme tavırlarını düzenlemeye destekçi olur. Bu alışkanlıkları ve yeme tavırlarını değiştirmek çocuğunuzun gerçekten ne kadar aç olduğunu kavramanıza destekçi olacaktır. Şayet çocuğunuz gerçekten bir külah dondurma istiyorsa o zaman bunu masada oturup yemelidir. Şayet çocuğunuz beğendiği televizyon dizisinden bırakmak istemiyorsa o zaman o dondurmayı o kadar fazla istemiyor demektir.

Dışarıda yemek yemeyi sınırlayın
Dışarıda yemek yemeği kesmek, özellikle fast food mahsullerini kısıtlamak ve sıhhatli yemek alışkanlıklarını geliştirmek için ehemmiyetlidir. Dışarıda yemek yemek şehir kültürünün bir parçasıdır ancak bir şahsın günlük kalori ve yağ alımına çok hasar verebilir. Büyük porsiyonlar, kızartmalar ve çok yağlı besin seçimlerinin hepsi fazla yemeye ve çocuğun fazla kilolu olma tehlikesini çoğaldırmaya neden olur. Yeniden de özellikle çocukları beslerken sadece sıhhatli alternatiflerle beraber dışarı­da yemek yiyebilirsiniz. Dışarıda yemeğe haftada iki ya da üç kezden fazla git­memeye çalışın. Çocuklarınızla uygun yemek seçimleri yapmaları mevzusunda uzlaşın. Bunu yapmanız için altta birkaç teklif vardır;

* Az yağlı sütle beraber sade çocuk hamburger menüsü seçin.
* Patates kızartmasını başkasıyla paylaşın.
* Olasıysa patates kızartması yerine elma püresi deneyin.
* Vaziyete göre salataya az yağlı sos katın.
* Farklılık olması için içi malzemeli fırında patates seçim edin.
* Üstü malzemeli pizza yerine sade peynirli ince pizza ya da lahmacun seçim edin.
* Sandviçi mayonez ve ketçap olmadan deneyin.
* Kızarmış tavuklu sandviçler yerine fırında pişmiş tavuklu sandviç ya da tavuk döner seçim edin.

Faal Olun
Aileler ağırlıkları ne olursa olsun, çocuklarını aktiflik için cesaretlendirmelidir. Yaşamın her evresinde, hareketli hayat stilinin bereketleri rakamsızdır. Çocuklar faal hayat stilini erken yaşlarda edinerek daha sıhhatli bir hayatın farkında olarak gelişirler. Çocuklarınızı ekip sporları ve grup programları için cesaretlendirin. Çocuğunuzla ilgilenin. Beraber bir şeyler yapın. Yürüyüş, yüzme, buz pateni ile kayma, kızakla kayma, kayığa binme ve bowling gibi aktiflikler faal olmanızı sağlayacaktır. Bunlar, zevk alacağınız aktifliklerden sadece birkaçıdır.

Duygularınızı besinlerle beslemeyi vazgeçin
Erişkinlerin yeme sebeplerinin çoğu kasvet, yalnızlık ve stresle alakalıdır. Çocuklar da sıklıkla eş sebeplerden dolayı yerler. Çocuklarınızı bu yolu izle­yerek geliştirmeyin. Bir çocuğa ağlamasın diye lolipop ya da kurabiye veren ya da canı bunalan bir çocuğa dondurma ikram eden bir anne ya da babayı gördünüz mü? Aniden çocuk ağlamayı keser ya da kendini doymuş sezer. Besin, ağlama ya da kasvet meselesini çözdü mü yoksa yalnızca bir sonraki sefere kadar onu geçici olarak erteledi mi? Bunun gibi tavırlar sıklıkla erişkinlerin vazgeç­mak için zorlandığı bir alışkanlık olan, hayat boyu duyguları gıdayla besleme alışkanlığına dönüşür.

Bir ebeveyn olarak mesullüklerinizin farkında olun
Anne babalar, erken yaşlardan itibaren çocuklarını besleme ve onlara doğru yeme alışkanlıklarını öğretmekten mesuldür. Minik çocuklar da onlara sunulan yemekleri yemekten mesuldür. Aileler, çocuklar geliştikçe doğru yeme karar­ları vermek için ek mesullük alacaklarını umarlar. Ailelerin çocuklarına iyi rol modelleri sunarak misal oluşturması gerekir. Satın alınan gıdalar, konuta getirilen gıdalar, akşam yemeği için sunulan yemekler ve atıştırma ile alakalı iyi misaller hazırlandığında çocuklar bu tavırları izlemeyi bileceklerdir.

Çocuğunuzu yemeğe zorlayamazsınız. Aç olduğunda gıdadır ve doyduğuna vazgeçecektir. Ancak siz, iyi bir rol modeli ve iyi bir hoca olabilirsiniz.

Çocuğunuzda pozitif beden imajı yaratmak
Bu dört dize ve yanılgısız süpermodeller arasında, çocuğunuzun böyle olmayacağına inanarak gelişmesi güçtür. 10-12 yaşlarında ve ergenlik senelerinde sihrime çarpıksı uygun biçimde ilerlemediğinde, bu ideal biçimlerin norm olmaktan öte istisna olduğunu kavramak güçtür. Bir Hayli insan hâlâ kendi bedellerini, miktar­lerine ve şekillerini direndirir.

Anaokulu ve anaokulu senelerinde, çoğu çocuk birbirlerine eş biçimde büyür ancak ilkokul ve ortaokul senelerinde farklılıklar birden alana kazanç. Çocuğun gelişiminin son noktasının nasıl ve ne zaman olacağını söyleyebilmenin yolu yok­tur. Çocuğun gelişmesi ile alakalı etmenlerin çoğunun genetik olduğu ortadadır. Uzun ebeveynlerin genellikle uzun çocukları, kısa ebeveynlerin genellikle kısa çocukları olur. Ancak her zaman genetik mesul tutulamaz. Bir şahsın yaşadığı etraf da ehemmiyetli miktarda şahsın ağırlığına tesir edebilir. Sık yiyen ve sık atıştıran aileler, çocuklarını aynı biçimde yetiştirirler. Hareketli aileler, genellikle hareketli çocuklar yetiştirirler. Fazla yeme alışkanlıkları taklit edilebildiği gibi perhiz yapma alışkanlıkları da taklit edilebilir. Zaman zaman yeni moda olmuş perhizleri uygu­layan anne, çocukları için uygun olanın da bunlar olduğunu onlara gösterir. Ebeveynler çocuklarının tavırlarına neyi, nasıl aktardıklarını kavramalıdırlar.

Beden imajında medyanın da büyük tesiri bulunmaktadır. Sekiz yaşındaki çocuklar dahi kiloları için kaygılanmaktadırlar. “Popüler kalabalık” sebebiyle “popüler” ve “formda” olma baskısı, sıklıkla şahsın nasıl göründüğü üzerine odaklanmıştır. Ancak şahsın kendini nasıl sezdiği sıklıkla görmezden gelinir.

Ferdin öz imajı sıklıkla özgüven olarak yansır. Bu, şahsın tamamen daha iyi görünmesini sağlar ve uzun yarıyılda şahsın dışarıya nasıl göründüğünden çok daha ehemmiyetlidir.

Tavırlarınızı çocuklarınıza da geçiriyor musunuz?
Kendi bedeniniz hakkında neler sezdiğinizi düşünün. Kendi görünümünüz çocuğunuzun görünümü de etkiliyor mu? İmajınızın pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu düşünüyorsunuz? Kendinize şu sualleri mesele:
* Bedenim ya da şeklim hakkında sıklıkla yorumda bulunuyor muyum?
* Çok kısa, çok kilolu olduğumu ya da şeklimin başka bir şahıs gibi olmadığını sıklıkla dile getiriyor muyum?
* Kendimi kaç beden giydiğime göre suçluyor muyum?

Şayet bu suallere yanıtınız evet olduysa bedeniniz ve biçiminiz için kaygılan­mekte çok fazla zaman ve enerji tüketiyorsunuz. Bu tavırlar çocuğunuzun hareketlerine de nüfuz eder. Kesintisiz negatif beden görünümünüz olduğu saplantısı özgüven üzerine eforlu bir tesir yaratır. Bunlar, değişik insanlarla ilişkilerinizi, kariye­rinizi ve aile yaşantınız da dahil olmak üzere hayatın değişik alanlarını da tesirler.

Kabullenen ve geliştiren olun
İnsanlar kendilerini ve başkalarını olduğu gibi kabul etmeyi bilmeli. Olabildiklerinin en iyisi olmayı hedeflemeliler. Ailelerin, pozitif kıymetlere vurgu yapmaları, kendilerine karşı ayırımcılığı yasaklamaları ve etraflarındakilere nasıl göründüklerine göre değil “kim” olduklarına göre misal olmaları gerekir. Kendini kabul etmek, başkalarını kabul etkenin ilk adımıdır. Böyle yaparak bu tutumu, gelecek kuşaklarla paylaşmayı bilecek ve daha iyi bir yaşam yaşayacaksınız.

Fazla kilolu çocukları olan anne babalar, çocuklarını uygun bir biçimde beslemelidirler. Çocukları kaç beden olurlarsa olsun, biçimleri nasıl olursa olsun, aileler sevgilerini ve dayanaklarını onlara göstermelidir. Evet, sıhhatli gıda alternatif­lerini kastetmek ve sıhhat için ne yapılabiliyorsa yapmak ehemmiyetlidir ancak çocuğunuzu olabileceğinin en iyisi olması için cesaretlendirmek daha ehemmiyetlidir. Herkes uzun ve ince değildir. Sadece daha minik vücutlara girebilmektense hoşlanılmayı ve güvende olmayı sezmek çok daha ehemmiyetlidir. Pozitif tavır­larınızı çocuğunuza gösterin, bu sayede çocuğunuz daha iyi bir insan olacaktır.

Uygulayabileceğiniz iyi alışkanlıklar oluşturmak
Kendiniz ve aileniz için maksatlar tanımlayın. Gereksinim dinlerseniz oturun ve hareket tasarıyı hazırlayın. Bazı kaidelerle başlayın. Bunları gelecek için alışkanlıklar haline dönüştürmeye çalışın. Kendinizi ne kadar iyi sezdiğinizi görünce afallaya­caksınız.

Kumpaslı öğün ve atıştırma zamanları tanımlayın
Kumpaslı yemek yiyen aileler daha sıhhatli beslenme meylindedir. Kumpaslı olarak öğün tasarlamak, çok muhtelif yiyecekleri ve yiyecek alternatiflerini balanslı porsi­yonlar da seçmeye destekçi olur. Her akşam tam aileyi yemek için bir araya getirmek güçtür, ancak haftada birkaç akşam bunu tasarlamak, aile fertlerinin buna uygun olarak kendi programlarını ayarlamalarını sağlar. Ayrıca yemeği cümbüşlü hale de getirir. Aile fertlerinin en hoşlandıkları yemekleri hazırlamalarına ve tasarılamalarına imkân tanıyın. Bu, bir şahsın üzerindeki yükü eksiltir ayrıca ailelere bağlantı kurmaları ve birbirleriyle olmaktan neşe almaları için fırsat sağlar.

Yeni yemek tanımları arayın
Şayet yıllardır kullanmadığınız bir yemek tasviri dosyanız varsa onu atın ve yine başlayın. Tam ailenin hoşlanacağı tanımlar arayın, alışveriş yaparken ve yemeği hazırlarken tam aileyi dahil edin. Gazetelere ve mecmualara bakın, dostlarınızla onların en hoşlandıkları yeni yemek tanımları hakkında konuşun. Bunun sizin için de cümbüşlü olacağını farkına varabilirsiniz.

Kesintisiz alışveriş listesi tutun ve her hafta alışveriş yapın
Gereksinim dinlenen besinlerin listesini tutarak ve kumpaslı alışveriş yaparak gerektiği gibi tasarı yapmak, ailenin yiyecek stok gidişatını öğrenmesini, süratli ve sıhhatli yemekler hazırlamasını, aç olmadığımız halde koku ve görünümüne imrendiğiniz “abur cubur”ların yemekten sakınmayı sağlar. Mutfaktaki tezgahın üzerine ya da buzdolabının üzerine mıknatısta boş bir kağıt koyun. Aile fertlerini alınması gereken yiyecekleri oraya yazmaları için cesaretlendirin. Şayet elinizde zorunlu şeyler varsa uzun zaman içinde yemeği hazırlamak çok daha basit ve daha az stresli olur.

Hafta sonunda aşırıdan yemek hazırlayın
Hafta sonunda zamanınız varken daha fazla yemek hazırlayın ve bunları daha meşgul olacağınız akşamlar için gizleyin. Telaşlı akşamlarda basitlikle sunabilme­niz için daha fazla ana yemek yapma ya da muzlu ekmek ya da yoğurt tatlıları gibi özel yemekler hazırlamak için aşırıdan zamanın avantajını kullanın.

Atıştırma besinlerini yanınızda götürmek için hazırlayın
Atıştırma besinlerini basitlikle taşınabilecek biçimde ve elinizin altında bulu­nabilecek porsiyonlarda hazırlayın. Şayet çocuğunuzu otomobille bir yerlere götürüp getiriyorsanız ya da mektep sonrası faaliyetlerde açlık hissi oluşuyorsa otomobilde ya da çantada atıştırmak için atıştırma yiyecekleri bulundurun.

Günün meseleli zamanını tanımlamak
Çocuğunuzun meseleli yemek zamanlarını tanımlayın ve seçenek aktiflikler bulmaya çalışın. Çocuğunuz ya da siz, akşamlan televizyon önünde yemek yemekten ya da mektepten sonra uygunsuz bir biçimde atıştırmaktan dolayı kabahatliyseniz, günlük programı yine yapmayı deneyin. O zamanlarda, spor faallikleri ya da uzun televizyon izleme yerine yürüyüş yapma ya da mektepten sonra evvelden tasarlanmış ara öğünler hazırlamayı tasarlayın. Mektepten sonra atıştırmak isteyen çocuklar, sıklıkla ilk gördükleri yemeği seçerler. Masanın üze­rine taze meyve ya da bir kap patlamış darı koymak, kurabiye kavanozunu için-dekilerden daha sıhhatli bir atıştırma alternatifidir.

Aktifliklere zaman ayırın
Aktiflik zamanını, dans dersi ya da buluşma zamanınızı tasarılarmış gibi belir­leyin. Yemekten sonra 15 dakikalık ya da daha fazla yürüyüş yapmak gibi dinlenip uysallaşma zamanını desteklemek, gevşemek ve tam aile ile bağlantı yolunun açılması için zaman verecektir.

Dışarıda yerken meblağlı olun
Olasıysa konut dışında yediklerinize dikkat edin. Kendinizi dışarıda haftada iki ya da üç kezden fazla yemek yememekle hudutlandırmaya çalışın. Dışarıda yemek yemek, yüksek kalori alımını dayanaklar. Restoranlarda yemek seçimi yaparken meblağlı olun. Muhtemel olduğunda fast foodlardan uzak durun. Dışarıda yediğiniz zaman, sıhhatli yemek alternatifleri sunan restoranları seçim edin.

Hiç kimse, özellikle de bir çocuk fazla kilolu olmayı seçmez. Hakimiyet edilemez hale gelmeden evvel oluşabilecek rastgele bir ağırlık meseleyi ile ilgilenmek aileler olarak vazifemizdir. Kendimiz iyi misaller oluşturarak gelişen ve beslenen gele­cek kuşaklarımız için ilk adımı atabiliriz. Çocuklarımızı sıhhatli besinlerle besle­mek kadar onları desteklemek, hoşlanmak ve önem vermek de ehemmiyetlidir. Bunu yaparak daha sıhhatli çocuklar yetiştirmek için iyi bir civar yaratmış oluruz. Bu manalı gelmiyor mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

maltepe escort ataşehir escort kartal escort pendik escort ataşehir escort göztepe escort kadıköy escort ümraniye escort anadolu yakası escort kadıköy escort göztepe escort pendik escort kartal escort kurtköy escort kartal escort maltepe escort tuzla escort tuzla öğrenci escort avrupa yakası escort bakırköy escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort maltepe escort maltepe 18 yaş escort maltepe 100 tl escort kartal escort erenköy escort maltepe escort 100 tl escort anal yapan escort çin escort fransız escort ataşehir escort göztepe escort maltepe escort kartal escort pendik escort escort bayan ataşehir escort çekmeköy escort istanbul escort acıbadem escort çekmeköy escort kurtköy escort maltepe escort pendik escort kadıköy eskort bostancı escort göztepe escort göztepe escort pendik eskort kurtköy escort kadıköy escort bostancı escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kartal escort çeşme escort urla escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort sınırsız escort keçiören escort eryaman escort batıkent escort samsun escort terme escort atakum escort bostancı escort kadıköy escort akyarlar escort göltürkbükü escort gümbet escort dragos escort aydınlı escort kurtköy escort pendik escort