Psikoloji

Fizikî Rahatsızlıklarda Bilinçaltı Paklık

Bedensel Rahatsızlıkların Duygusal Karşılığı”

BİLİNÇALTI PAKLIK

Bedensel rahatsızlıkların oluşmasının en değerli sebebi aslında hislerin yeterli söz edilememesi ve gerektiği halde yaşanamamasıdır. Yani bireylerin fizikî hastalıkları aslında onların his dünyalarını ortaya koyar. Bu his karmaşasının çözülmesi de kişinin kendi kendisini güzelleştirmesini sağlar. Bunlardan en yaygın olanları şu haldedir;

Kalp

Kalp, damarlarımızda kanın nizamlı bir halde çalışmasını sağlayan sistemin hareket noktasıdır. En kıymetli fonksiyonu bedenden oksijence yoksul kalan kanı akciğere, akciğerden oksijence zenginleştirilmiş kanı bedene pompalamaktır.
 

Bilinçaltı Paklık

Biriktirilen duygusal bloklar: Istırap, kalp kırıklığı, dehşet, kayıp, ıstırap reddedilme, ıstırap, hüzün, incinme. Yaşama yahut ölmeye dair endişe, sevginin bloke edilmesi, alma ve verme ortasındaki dengesizlik.

Akciğerler:

Akciğerler bedenimizde akan kanın temizliğinden sorumlu organlardır. Nefes yoluyla aldığımız oksijenin kana yayılmasını sağlarken kandaki karbondioksiti de dış ortama vermemizi sağlar.

Bilinçaltı Paklık

Biriken hisler düzgün tabir edilemeyince: Öfkeye ve dehşete bağlı astım, ağrılı öksürük, halsizlik, isteksizlik.

Mide:

Bedenimizin hayatını sürdürebilmesi için gereksinimi olan enerjiyi yani besinleri aldığımız ve işlediğimiz organdır. Besin unsurlarının birçoklarının sindirimi burada başlar ve ince bağırsakta devam eder.

Bilinçaltı Paklık

Geçmişimizden bu yana saplantı olarak bizi takip eden fikirler ve hisler midemizi olumsuz etkileyen en değerli ögelerdir. Değişmeye karşı olan direnç, kabullenememe, kızgınlık, kabullenilmeme ve gibisi hisler midenin fazladan asit salgılamasına sebep olur. Bu şikâyetler ilerleyen devirlerde ülsere dönüşebilir.

İnce Bağırsaklar:

İnce bağırsaklar mideden sonra besinlerin sindirim esnasında uğradığı ikinci duraktır. Midede kısmi olarak sindirilmiş olan besinlerin birçoklarının sindirimi burada devam eder. Kimyasal olarak pankreastan salgılanan safra sıvılarıyla sindirilen besinler buradan kalın bağırsağa iletilir.

Kalın Bağırsaklar:

Kalın bağırsak sindirimin son basamağı olup besin tortusunda kalan son minerallerin, vitaminlerin ve suyun emiliminin yapıldığı organdır.

Bilinçaltı Paklık

Karın bölgesinde biriken duygusal bloklar: Güzel tabir edilmeyen kaygı ve kızgınlık hislerinin ve suçluluk hissinin en çok ziyan verdiği organlar alt karın bölgemizde yer alan ince ve kalın bağırsaklarımızdır.

Karaciğer:

Bedenimizdeki en büyük organ karaciğerdir. Bedenimize giren tüm ziyanlı unsurlardan, sindirim enzimlerinin birçoğundan ve bedenimizin kimyasal istikrarının değerli bir yüzdesinden karaciğer sorumludur. Fazla besinleri yağa çevirerek depo eder ve açlık durumunda kullanılmak üzere saklar.

Biriktirilen duygusal bloklar: Dehşet ve kızgınlık hisleri uzun vadede bizimle beraberse karaciğerde birikir.

Safra Kesesi:

Karaciğerin çabucak alt kısmında yer alan safra kesesi sindirim sisteminin değerli bir modülüdür. Karaciğerde üretilip sindirim esnasında salgılanmak üzere burada biriktirilen safra sıvısı, bedenin kimyasal sindiriminin en değerli modülüdür. Yağları ve proteinleri yıkmaya yardımcıdır.

Biriktirilen duygusal bloklar: Öfke, ıstırap, kızgınlık, acı ve dert

Pankreas:

Pankreas, karaciğerde üretilen ve safra kesesinde depolanan safra sıvısını sindirim yoluna salgılayarak besinlerin kimyasal olarak sindirilmesini sağlayan değerli bir sindirim organıdır. Ayrıyeten insülin ve glukagon hormonları sağlayarak kandaki şeker seviyesinin korunmasına yardımcı olur.

Biriktirilen duygusal bloklar: Ömürden alınan keyif ve yaşama olan bağlılık azalır.

Dalak:

Bedenin kan üretiminde ve deposunda değerli bir yere sahiptir.

Biriktirilen duygusal bloklar: Geçmişe dair bitirilmemiş şeylerin ziyan verdiği bölgedir. Geçmiş ile bu formda bir bağ kurmak da kişinin ömrüne ziyan verebilir.

Böbrekler:

Böbrekler bedenin su istikrarını ve yoğunluğunu muhafazaya ve ziyanlı unsurları bedenden su ile seyrelterek uzaklaştırmaya çalışır. Kanın süzülmesi, su ölçüsünün sabitlenmesi ve vücudun asit istikrarının sağlanması böbreklerin vazifelerindendir.

Adrenallerde/ böbreklerde biriktirilen duygusal bloklar: Bedenin travma noktası olan böbrek üstü bezleri böbreklerin bir modülü olup his durumumuzdan böbreklerle birlikte etkilenirler. Adrenalin hormonunun salgı noktası olan bu bezler sempatik hudut sistemini uyarır ve bu türlü etkilenme durumlarında önemli bir artışa sebep olabilir. Bu üzere durumların kesinlikle tedavisi gerekmekle birlikte bedene verebileceği çeşitli ziyanlardan da korunmak gerekir.

Endokrin Bezlerimiz:

Epifiz: Epifiz bezi bedenin iç hareketleri e iç istikrarı ile ilgilenir ve çeşitli salgılarla bedenin hormon istikrarının korunmasına ve sistemin sürdürülmesine yardımcı olur.

Hipofiz: Hipofiz bezi bedenin orkestra şefi olarak bilinen bir bez olup tüm hormonların salgılarının istikrarının korunmasından sorumludur. Başka bezleri uyararak bedenin hormon nizamını sağlar ve bilhassa cinsel hormonların salgılanmasında değerli bir yere sahiptir.

Tiroit: Tiroit bezi bedenin metabolik seviyesinin sabit tutulması ve büyüme hormonlarının salgılanmasından sorumludur.

Timüs: Timüs bezi lenf sisteminin kıymetli bir bileşenidir. T lenfositlerini üretebilme kapasitesiyle bilinir. T lenfositleri kanserli hücreleri tanıyıp onlara saldırabilecek hücrelerden birisidir.

Adrenal Bezleri: Adrenal bezler böbrek üstü bezleri olarak da bilinirler ve bedenimizde değerli bir vazifeye sahiptirler. Tehlike detektörü olarak tanımlayabileceğimiz bu bezler hayati bir tehlikeye girebileceğimizi hissettiği anda adrenalin hormonunun salgısını artırır ve bedenin büsbütün uyanık ve etrafının farkında olmasını sağlar.

Yumurtalıklar, Testisler: Bedenin üreme hormonlarının bir kısmından ve üreme hücrelerinin üretiminden sorumlu olan bezlerdir. Dişilerde yumurtalık, erkeklerde testis olarak varlıklarını sürdürürler.

Biriktirilmiş Hislerin Daha Diğer Bulundukları Yerler

Baş:

Beynimizi içerisinde barındırması sebebiyle aslında vücudumuzun idare merkezinin bulunduğu yerdir. Geçmişten günümüze yaşadığımız her şeyin kaydının tutulduğu ve fizikî, duygusal hatta ruhsal olarak yaşanmışlıkların biriktirildiği yerdir. Bu manada sağlıklı tutulması açısından hislerin doğruca yaşanması ve bastırılmaması değerlidir. Zira yaşanmamış yahut yarım kalmış her şey başımızda birikir. Buna bağlı olarak yaşanan gerilim, ıstırap, kabullenememe gibisi hislerin birinci ziyan verdiği alanlardan birisidir. Baş ağrıları kimi vakit bu sebeplerden ötürü ortaya çıkar.

Gözler:

Gözler bedenimizden dünyaya açılan pencereler olarak başımızın içine yerleştirdiğimiz her şeyin birinci algı merkezidir. Bayanlarda ve erkeklerde cinsel hormonların salgıladığı ve üreme hücrelerinin üretildiği bezlerle irtibatlıdır. Gözyaşı kanallarını barındırması sebebiyle de his durumundan çarçabuk etkilenir.

Kulaklar:

İşitme merkezi olarak dış dünyadan ses yoluyla aldığımız her türlü bilginin birinci ulaştığı organdır. Duymak istediğimiz yahut istemediğimiz her şeye kulak aracılığıyla maruz kalabildiğimiz için his durumumuzu belirlemede de değerli bir yere sahiptir. Ayrıyeten yarım daire kanalları ve östaki borusu sayesinde bedenimizin basınç istikrarını ayarlar.

Boğaz:

Kendini söz etme, ses üretme ve bağlantısı bu aracılıkla kurmak için kullandığımız birinci organdır. Söyleyeceklerimizi tabir etmede kullandığımız için his dünyamıza tesiri büyüktür.

Boyun:

Başımıza ve duruşumuza takviye olma niteliği taşıyan, hareket sisteminin ve omuriliğin kıymetli bir modülünü oluşturan organdır. Beyinden bedene giden hudutlar bu noktadan geçer ve bu manada boyun değerli bir fonksiyona sahiptir.

Bağırsak Bölgesi:

Sindirim sisteminin değerli bir kesimi olan bağırsak bölgesi bedenin gerilime maruz kaldığında en çok etkilenen bölgelerinden birisidir. Kabızlık, diyare ve gibisi meşakkatler gerilim halinde ortaya çıkar ve ilerleyen durumlarda daha ağır hasarlar bırakabilir.

Yumurtalıklar/ Rahim:

Bayanların üreme hücrelerinin üretildiği, hamilelik ve aylık döngü süreçlerinin gerçekleştiği organlar olup, bayanlarda gerilim ve ıstıraptan en çok etkilenen bölgelerden birisidir. Adet döngüsünün değişmesi üzere tesirlerle ortaya çıkabilecek olan suçluluk, öfke, gerilim ve gibisi hisler, önemli durumlara da yol açabilir.

Mesane:

Böbreklerden süzülen atıkların bedenden uzaklaştırılmadan evvel depo edildiği alandır.

Prostat:

Erkeklerin boşaltım sisteminin bir modülü olan bu organ çok hassastır ve erkek vücudunda oluşan aksiliklerden birinci etkilenen alanlardan birisidir.

Kalçalar:

Bedenin bel ile birlikte ele alındığında en değerli dayanak ve ayakta durabilme sistemidir. Hareketlerimizin büyük bir çoğunluğu burada bulunan kemiklerle gerçekleştirilir.

Dizler:

Bedenimizin yükünün eşit olarak dağılmasını ve hareketinin kolaylaşmasını sağlayan yapılardır.

Bilekler:

Düşünme, inceleme ve tahlil etme konusunda ipuçları sağlar.

Ayaklar:

Yürümemiz ve istikrarda durabilmemiz açısından çok kıymetli bir yere sahip olan yapılardır. Vücudun yükünü eşit olarak yere dağıtırlar bu sebeple hareket ederken zorlanmamıza pürüz olurlar. Ayrıyeten toprakla teması halinde vücudumuzda bulunan fazla negatif enerjiyi atmamıza yardımcı olurlar.

Omuzlar:

Yaşama bağlı olarak yüklerin taşınmasını ve sorumlulukları simgeleyen bir manaya sahiptir. İnanışa nazaran kendi hayatımızdaki duygusal yani manevi yükler sol omuzda, maddesel yani maddi yükler de sağ omuzda taşınır.

Üst Sırt:

Üst sırt da tekrar omuzda yapılan ayrım üzere sağ ve sol biçiminde bir nitelendirme ayrımına sahiptir. İnanışa nazaran sağ omuz kızgınlık ve türevi hisleri taşırken sol omuz hüzün ve ıstırap gibisi hisleri taşır.

Alt Sırt:

Alt sırt, üst sırt üzere bir ayrıma sahip olmamakla birlikte daha çok cinsellikle ilgili biriktirilmiş olan hislerin taşındığı bir alandır.

Kuyruk Sokumu:

Yaşama dair hayatta kalma, muvaffakiyete ulaşma, canlılığı sürdürme ve gibisi hayatsal ve içsel kaygıların yer aldığı bölgedir.

İnsan yapısı itibariyle his durumu, vücut durumu ve ruh durumu olarak üç kısımdan oluşur. Bu kısımlar birbirlerine bağlı olarak hareket eder ve birinin bozulması başkalarını de olumsuz bir halde tesirler. Örneğin, psikolojik yapının bozulması bedensel hastalıklara yol açabileceği üzere ruh durumunun istikrarsızlaşması de psikolojik kahırlara yol açabilir. Bilinçaltında biriken olumsuz hisler biriktikçe bedene ziyan vermeye ve vücudun en savunmasız olduğu fizikî noktadan ona da saldırmaya başlarlar. Aslında fizikî tedavilerle düzeltilmeye çalışılan bu sorunların ana kaynağı kimi vakit bilinçaltında yahut üstünde aktüel olarak maruz kalınmış olan yahut birikmiş olan düşünce ve gerilimin bir nevi ortaya çıkma ve kendini gösterme biçimidir. Bu sebeple kimi vakit fizikî tedavinin yanı sıra terapi ve hislerini tanıma da hastaların tedavi edilme sürecini kolaylaştırır.

Bizlere düşen de his durumu, vücut durumu ve ruh durumu olarak nitelediğimiz kol kola gezen üç kardeşin birinde çıkan zahmetin başkalarını de tıpkı formda olumsuz etkileyeceğini bilmek ve bunlardan birisinde meydana gelen hasarı tedavi etmek için evvelce terapiste, psikoloğa, psikiyatriste yahut doktora kesinlikle görünmek. Unutmamalı ki bilinçaltı dünyamızdan haberdar olduğumuz ve onunla iş birliği içinde olduğumuz sürece, fizikî vücudumuz de bundan olumlu etkilenecektir.

Bu yazının telif hakkı Adil Maviş’e aittir. Kaynak gösterilerek yayınlanabilir. Makaledeki bilgilere dayanarak rastgele bir teşhis ve tedavi uygulanamaz. Adil Maviş kendi geliştirdiği ve kişinin içsel dinamiklerini en üst düzeyde kullanılabilmesine dayalı koçluk ve kişisel danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda alacağınız hizmet teşhis ve tedavi kapsamında değildir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

maltepe escort ataşehir escort kartal escort pendik escort ataşehir escort göztepe escort kadıköy escort ümraniye escort anadolu yakası escort kadıköy escort göztepe escort pendik escort kartal escort kurtköy escort kartal escort maltepe escort tuzla escort tuzla öğrenci escort avrupa yakası escort bakırköy escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort maltepe escort maltepe 18 yaş escort maltepe 100 tl escort kartal escort erenköy escort maltepe escort 100 tl escort anal yapan escort çin escort fransız escort ataşehir escort göztepe escort maltepe escort kartal escort pendik escort escort bayan ataşehir escort çekmeköy escort istanbul escort acıbadem escort çekmeköy escort kurtköy escort maltepe escort pendik escort kadıköy eskort bostancı escort göztepe escort göztepe escort pendik eskort kurtköy escort kadıköy escort bostancı escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kartal escort çeşme escort urla escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort sınırsız escort keçiören escort eryaman escort batıkent escort samsun escort terme escort atakum escort bostancı escort kadıköy escort akyarlar escort göltürkbükü escort gümbet escort dragos escort aydınlı escort kurtköy escort pendik escort