Erkekler Sigaradan Korkmalı
Kanser

Erkekler Sigaradan Korkmalı

Erkeklerde prostat kanserinden sonra en sık görülen mesane kanserinin en büyük nedenlerinden birinin sigara olduğu açıklandı.

Medical Park Antalya Sağlık Kurumu Kompleksi Bevliye Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Sarıer, mesane kanseri hakkında bilgi verdi. Serıer, tanısı koyulan hastaların yaşlarının yüzde 90’nm 60 yaş üstü olduğunu söyledi.

İleri yaş hastalığı olarak belirlenen mesane kanserinin erkeklerde 3 kat daha sık görüldüğünü andırdıran Dr. Sarıer, bu urların en öğrenilen nedeninin ise sigara olduğunu açıkladı. Mesane urlarının yüzde 98’nin makûs mizaçlı olduğunu belirten Op. Dr. Sarıer, bu sebeple rehabilitasyonun her zaman urun ortadan kaldırılmasına müteveccih olduğunun altını çizdi. Sarıer, bu hastalığın tanısının ise şu biçimde yapılabileceğini belirtti: “Tanı için bütün idrar muayeneyi, üriner sistem ultarosonografisi ve gerekirse ilaçlı böbrek filmi çekilmedir.

Ancak en kesin tanı usulü sistostopidir. Ultrasonografide ya da böbrek filminde kitle tespit edildiğinde sistoskopi yapılması en doğru yaklaşım olacaktır.” Mesane uru operasyonunda hastanın rehabilitasyonunda ilk alternatifin TUR Transüretral Rezeksiyon operasyonu olduğunun altını çizen Op. Dr. Sarıer, “Bu usulle, idrar kanalından endoskopla girilerek mesane içerisindeki urun arınılması kastedilir.

Böylece hem patolojik değerlendirme hem de muayenehane cvrelcmcnin yapılabilmesi için lüzumludur. Zira ur dokuları mesane adale dokusuna kadar erişmişse rehabilitasyon değişik olacaktır.” biçiminde konuştu. Mesane adale dokusuna sıçramış urun rehabilitasyonundaki temel yaklaşımın cerrahi olması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Sarıer, “Yüzeysel mesane urlarındaysa, mesane içerisine ilaç altın standarttır. Mesane içerisine belirli bir zaman yeniden muhakkak aralıklarla ilaç uygulaması yapılır. İlaç uygulamasının emeliyse, ur nüksünü önlemek ve TUR sonrası yıkıntı urları arınmaktır.” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.