Alkolizm, Sebepleri, Rehabilitasyonu
Psikoloji

Alkolizm, Sebepleri, Rehabilitasyonu

Sekiz bin sene evvel Mezopotamyalıların arpayı ekmek yapmak için ilk ıslah etmesiyle bira imali başladı. Altı bin sene evvel Sümerler, Godin Tepelerinde Batı İran ve Anadolu bira ve şarap içiyorlardı. Paleolitik çağda fermente edilmiş meyve, hububat ve baldan alkol yapılıyordu.

Metanol, Yunanca Methy ve Sanskritçe Madhu sözcüklerinden kazanç ve bal, ayyaş eden madde anlamına kazanç. Alkol sözcüğü Arapça’dan gelmektedir.

Alkolizmin Nedir

Alkolizm, tutumsal bir bozukluktur. Yineleyici olarak fazla ölçülerde alınan içkiye bağlı problemler büyümesi anlamına kazanç.İçki, makûs neticeler doğurmasına karşın, kompulsif bir biçimde alkol içmeye devam eder. Alkolizmde, alkol alımının sınırlanması ile alakalı hakimiyet kaybolmuştur

İnsanlar neden içiyorlar?

– Zevk almak

– Duygu gidişatı düzenlemek

– Stresle başa çıkmak

– Alkol içme tutkusu craving, aş erme

Alkoliğin hayatı

* İçenlerle dostluk eder, evlenir

* İçmek için her zaman neden vardır: mutluluk, keyifsizlik, gerginlik vs

* İçme fırsatları bakidir: maç, av, parti, tatil, doğum günü vs

* Alkolizm ilerledikçe problemler çoğalır, yalnız içmeye başlar, saklıca kapsa, şişeleri gizler, gidişatın ciddiyetini gizlemeye çalışır.

* Kabahatlilik duygusu büyür, kabahatlilik ve pişmanlık duygularını bastırmak için daha çok içmeye ve sabahları kalkınca içmeye başlar.

Kabahatlilik ve anksiyete sebebiyle daha çok içki içer, içki içtikçe anksiyete ve bunalım derinleşir ve şu belirtiler ortaya çıkar: Uyku niteliğinde bozulma, gece uyanmalar, depresif duygu gidişatı, tedirginlik ve kasvet hisleri, panik nöbetleri, göğüs sızısı, çarpıntı, soluk almada güçlük ……

Alkolizmde fiziksel bulgular

– Arkus senilis: Gözün kornea tabakasında yağ halkası

– Acne rosecea : Kırmızı btümörün

– Palmar eritem: Avuç içinde kırmızılık

– Asteriksis: Elde flapping tremor büyük amplitüdlü titreme

– Sigara yanıkları: Parmak, göğüs vs’de

– Morarıklıklar düşme ve çarpmalara bağlı

– Hepatomegali karaciğer büyümesi, karın sızısı

– Periferik nöropati el ve ayaklarda his hataları, anlaşma vs

– Kan muayenelerinde anormallikler: GGT, MCV, Ankara Sanat Tiyatrosuanonim Şirket, ALT, ürik asit, trigliseritler, üre yükselir

Natürel gidiş, cinsiyet farkı

Erkeklerde daha erken başlar 20 ortamı, sinsi gidişlidir, 30 yaşından evvel problemleri farketmek güçtür. 45 yaşından sonra başlama nadirdir.

Bayanlarda başlangıç daha geç olur, bunalım daha sıktır.

Alkolizm tipleri

Gamma tipi alkolizm: Çok fazla ölçüde içkinin sürekli biçimde alındığı epizotların yaşandığı, ama aralarda alkol alınmayan yarıyılların olduğu alkolizm tipi. Misalin şahıs günler boyunca sızıncaya kadar içki içip ayılır ayılmaz içmeye devam eder. Sağlık gidişatı sebebiyle içemez hale gelince birkaç gün hasta uyur, daha sonra 1-2 hafta içki içmez ve sonra her şey yine başlar. Bu şahıslarda temel problem alkol alımı ile alakalı hakimiyet kaybıdır, legal ve sosyal problemler ön tasarıdadır. Bunun tersine “Fransız tipi alkolizm”de şahıs kesintisiz olarak fazla ama fazla olmayan ölçülerde içki içer, alkol kullanımı bir hayat stili haline gelmiştir. Rastgele bir sebeple alkol içmeyi durdururlarsa alkol yoksunluğuna girebilirler. Uzun vadede sağlık problemleri ortaya çıkar.

Tip A-B ya da 1-2: Erken yaşlarda başlayan, ailede alkolizm hikayesinin varolduğu, antisosyal karakter bozukluğu ile birlikte sık görülen makûs gidişli alkolizm ve daha geç yaşta başlayan, aile hikayesinin olmadığı, daha çok bunalımın eşlik ettiği, daha iyi gidişli alkolizm tipi.

Komplikasyonlar alkolizmin neticeleri

Sosyal:

Boşanma, terkedilme,

İş meseleleri, devamsızlık,

Konut-iş-trafik kazaları

Adli problemler

Tıbbi:

1.Akut sorunlar

2.Kronik sorunlar

3.Yoksunluk belirtileri

Karaciğer harabiyeti, kardiyomiyopati kalp büyümesi, kansızlık anemi, yüksek tansiyon, trombositopeni pıhtılaşma sağlayan hücrelerde eksilme, miyopati adale imhayı, kanser, teratojenite anne karnındaki bebekte anormallikler, pankreatit pankreas iltahabı, pnömoni zatüre, merkezi asap sistemi bozuklukları retrobulbar nörit,Wernike-Korskof Belirtiyi ve bunaması, serebeller atrofi

Alkol Yoksunluğu belirtileri

Otonomik hiperaktivite terleme, nabız 100’şöhret üstünde, titreme, uykusuzluk, bulantı ve kusma, geçici sanrı ve ilüzyonlar,

Deliryum tremens: Uzun müddet fazla ölçüde alkol alan şahıslarda içkiyi kestikten 2-3 gün sonra ortaya çıkabilen, vefat tehlikeyi taşıyan bir tablodur.

Bilinç ve konsantrasyon bozukluğu, görsel sanrılar reelde var olmayan şeylerin görülmesi, bulunduğu zamanı ve yeri karıştırma ile kendini belli eder, süratli başlayıp dalgalı bir seyir gösterir.

En sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklar:

– Majör Bunalım: Alkol bağımlılarının %30-50’sinde görülür

– Anksiyete bozuklukları: %30 sıklıktadır. Erkeklerde sosyal fobi, Bayanlarda agorofobi sıktır.

– İki uçlu duygu vaziyet bozukluğu manik depresif b

– Öbür madde bağımlılıkları: başta sigara olmak üzere esrar vs.

– Karakter Bozuklukları: antisosyal ve hudutta karakter bozuklukları.

Alkolizm rehabilitasyonu

* İçkiler rehabilitasyon için başvurduklarında genellikle ‘dibe vurmuşlardır’ başka bir deyişle sağlık, aile, iş, sosyal yaşam vb doğrultulardan büyük kayıplara uğramış ve naçar gidişata düşmüşlerdir. Bu hale düşmeden pek çok içki bu zevki terketmeye yaklaşmaz, ya da buna karar verse de basitçe vaz geçer. Ehemmiyetli olan bu denli kayba uğramadan bu kısır döngüyü durdurmaktır. Bu sebeple bireyin içki olduğu başka bir deyişle alkol karşısında cılız, hatta içkinin tutsağı olduğunu farkedip kabullenmesi düzelmenin başlangıç noktasını oluşturur. Erken yarıyıldaki içkilerin bu aslı farketmeleri için “motive edici görüşmeler” yapılır.

* Alkolizm rehabilitasyonu yoksunluk belirtileri kalktıktan sonra başlar

* Hedef ayıklıktır sobriety: Eşlik eden psikiyatrik bozuklukların ayırıcı tanısı ve rehabilitasyonu için de bu ehemmiyetlidir.

* Takım rehabilitasyonu gerekir

* Rehabilitasyon hastanın lüzumlarına göre seçilmelidir.

* Rehabilitasyondan sonra uzun süreli izlem lüzumludur. Şahıs uzun müddet sağlık kurumunda kalsa bile daha sonra izlenmezse içkiye dönmesi basittir. Kumpaslı aralıklarla görüşmelere ya da kendine takviye gruplarına katılmalıdır.

* Nüksler yinelemeler ilk 6 ayda en sıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.