Alkolizm Rehabilitasyonu
Psikoloji

Alkolizm Rehabilitasyonu

Alkolizmle alakalı tüm rehabilitasyon programlarının emin temel prensipleri vardır. Bir alkolizm rehabilitasyon programında alttaki safhalar bulunur.

İçkiden Temizletme Ve Yoksunluk Bulguları

Rehabilitasyon içkiden temizletme programıyla başlayabilir. Hasta içkiden temizletme servislerinde rehabilitasyona alınır ve yoksunluk bulguları açısından dikkatlice izlenir. Bu genellikle 4-7 günlük bir zamandır ve bu müddet içinde uysallaştırıcıların kullanılması da çoğu zaman lüzumlu olur. Şayet yoksunluk bulguları ortaya çıkarsa bir hekimin kılavuzluğuna lüzum dinlenebilir. Ayrıca bazı içkiler için bu yarıyılda bunalım rehabilitasyonu da lüzumlu olabilir, şiddetli yoksunluk bulguları olan içkiler gergin, asaplı olabilir ve hatta şuur kayıpları dahi görülebilir.

Delirium Tremens ve yoksunluk bulgularının önlenebilmesi için hekim himayeyi altında ilaç kullanımı gereklidir.

Tıbbi Rehabilitasyon

Şayet alkolizmden kaynaklanan tıbbi meseleleriniz varsa, bunlar rehabilitasyon edilmelidir. En sık rastlananlanYüksek kan tazyiki, kan şekeri çoğalışı, karaciğer ve kalp hastalıklarıdır. Bunların yanısıra, hastalıkla alakalı beslenme meseleleri de teşhis edilerek uygun bir perhizle rehabilitasyon edilmelidir.

İyileştirme Programları

İçkiden temizletmeyi takiben, en ehemmiyetli iyileştirme programı geçirilmesi gereken bir rehabilitasyon yarıyılıdır. 3-4 hafta süresince hastalığın özellikleri, vücuda verdiği hasarlar, alkolün neden olduğu muhtelif meseleler ve iyileşirken neler sezildiği tartışılacaktır. Bu süreçte ruhsal destek ve şayet gerekirse tıbbi rehabilitasyon da alınabilir, iyileştirme programlan günlük konuşma ve film izleme, grup rehabilitasyonu, danışmanlık hizmetleri ve uğraş rehabilitasyonundan oluşmaktadır.

İçkinin Tamamen Kesilmesi

Şu unutulmamalıdır ki, şayet içmeye devam edilirse hastalık ya çok az ya da hiç hakimiyet edilemeyecektir. Bu sebeple, içkiler için rehabilitasyon programları, içkinin tamamen kesilmesini ön şart olarak kabul eder.

Hastalığın Kabul Edilmesi

Hasta olunduğu aslı kabul edilmelidir. Özellikle alkol alışkanlığının olduğu ve bunun hakimiyet edilemediği kabul edilmelidir. Bir Hayli içki utanç ve kabahatlilik duygusundan kaçmak için bunu yalanlamaktadır. Hastaların inkar etmeyi sürdürmeleri rehabilitasyona hasar verebileceği gibi tümüyle tesirsizleştirebilir de. Alkole olan zaafınızı kabul etkeniz iyileşmek için en ehemmiyetli adımdır. Ayrıca bu rehabilitasyon programınız için de bir önkoşuldur. Böylece belki de ilk defa hastalığın eforu içki tarafından kabul edilmiş olacaktır.

Psikiyatrik Rehabilitasyon ve Psiklojik Destek

İçkilerde duygusal gidişatla alakalı şikayetler sıklıkla psikiyatrik hastalarınkiyle birbirine eş. Şayet hastalığın psikolojik doğrultusuyla ilgilenilmezse, hasta iyileşemez. Bu birkaç biçimdegrup rehabilitasyonu veya fertsel psikoterapi reelleşebilir. Bazı içkilerde bunalım gibi öbür psikiyatrik hastalıklar da görülebilir. Şayet psikiyatrik bir hastalık da sözkonusuysa, alkolizm rehabilitasyonunun yanısıra özel bir rehabilitasyon da lüzumlu olacaktır.

İlaç Rehabilitasyonu

Uzun süreli bir rehabilitasyon programında serinkanlılaştırıcılar kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar da tıpkı alkol gibi bağımlılığa yolaçarlar;sadece yoksunluk bulgularının rehabilitasyon sürecinde kullanılabilirler.

Şayet içkiden uzak durmak güç geliyorsa disülfıram Antabus ismindeki ilaç dayanakçı olabilir. Bu ilacın ağız yoluyla alınması, içkinin karaciğerde yakılmasını maniler. Ancak içkiyle beraber alınırsa şiddetli fiziksel tepkinler ortaya çıkar; bunlar surat kızarması, bulantı hissi , kusma, başağrısı ve karın sızısıdır. Aynca cilt kremleri ve gargaralar gibi alkol kapsayan maddelerin de bu ilaçlarla kullanılması hafif derecede tepkine neden olabilir.

Bu ilaç alkolizmi iyileştirmeyeceği gibi, alkol kullanma alışkanlığını da ortadan kaldırmaz. Fakat güçlü bir caydırıcı olabilir.

Metronidazol ve Klorpropamid gibi ilaçlar da eş şikayetlere neden olurlar.

Yaşamın Yine Gözden Geçirilmesi

Rehabilitasyon, bugün yaşanılanlar, geçmişle alakalı kabahatlilik duyguları ve gelecek fobileriyle yüzleşilmesi üzerinde yoğunlaşır. Bu sebeple hastaya yanaşırken tedbirli olmak da alkol almanın ortadan kaldırılması kadar önemlidir.

Bir Hayli içki için, alkol alımı güçlülük ve serbestlik gibi yanılsamalara neden olur. İçkinin tesiri altında iken, kendilerini tüm sosyal baskılardan kurtulmuş gibi sezerler. Dargınlık ve hiddet sebebiyle de tükendiklerini düşünürler. Bu duygularla yüzleşmek ve başetmek için zaferli rehabilitasyon merkezleri olduğu unutulmamalıdır.

Alkolizm, sosyal ilişkilerin bozulmasına neden olablir. Aile, ilişkilerin bozulmaya başladığı ilk yerlerden biridinbir öbürü işyeridir. Amerikan Milli Alkolizm Konseyi, kendisi ya da ailesinde alkol veya ilaç bağımlılığı olan her 20 bireyden birinde iş gücünün etkilendiğine tespit etmiştir. Rehabilitasyon palavra, inkar ve samimiyetsizlikten bırakarak, kendini anlama ve karakterin geliştirilmesini temel alacak sıhhatli ve tehlikesiz ilişkiler oluşturmayı bilme üzerinde odaklanmalıdır.

Dayanağın Sürdürülmesi

İyileştirme programının galibiyeti rehabilitasyonun sonlanmasından sonra belirli olacaktır. Hastalığın kronik olması içkiye dayanağın kesintisiz olmasını gerektirir. Alkol veya ilaç bağımlılığından kurtulmaya çalışan şahıslara müteveccih olarak, hayatlarını sürdürebilmelerine ve hastalık şayet nüksederse, zamanında farkedebilmelerine dayanakçı olabilmek için, rehabilitasyon sonrası programlar planlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir